Օքսֆորդում (Անգլիա) հրավիրվել է «Հիշել հանուն ապագայի» թեմայով միջազգային գիտական նստաշրջան, որտեղ բազմիցս հիշատակվել է հայոց ցեղասպանությունը

Օքսֆորդում (Անգլիա) հրավիրվել է «Հիշել հանուն ապագայի» թեմայով միջազգային գիտական նստաշրջան, որտեղ բազմիցս հիշատակվել է հայոց ցեղասպանությունը

  • -- ::   | Հայաստան  |  Իրադարձություններ

Օքսֆորդում(Անգլիա) հրավիրվել է«Հիշելհանունապագայի»

թեմայովմիջազգայինգիտականնստաշրջան, որտեղբազմիցսհիշատակվել էհայոցցեղասպանությունը

Նոյյան տապան   -   Իրադարձություններ