Դրամաշրջանառության մեջ է մտել ազգային նոր դրամային միավոր՝ «դրամ»-ը:

Դրամաշրջանառության մեջ է մտել ազգային նոր դրամային միավոր՝ «դրամ»-ը:

  • -- ::   | Հայաստան  |  Իրադարձություններ

Դրամաշրջանառությանմեջէ մտելազգայիննորդրամայինմիավոր՝«դրամ»-ը:

մտելազգայիննորդրամայինմիավոր՝«դրամ»-ը:
Նոյյան տապան   -   Իրադարձություններ