Շապին-Գարահիսարում ծնվել է ճարտարապետ, հայկական ճարտարապետության գիտական ուսումնասիրության հիմնադիր Թորոս Թորամանյանը


Շապին-Գարահիսարում ծնվել է ճարտարապետ, հայկական ճարտարապետության գիտական ուսումնասիրության հիմնադիր Թորոս Թորամանյանը

  • -- ::   |   |  

1864թ. սեպտեմբերի 18 - Շապին-Գարահիսարում ծնվել

է ճարտարապետ, հայկական ճարտարապետության գիտական ուսումնասիրության հիմնադիր Թորոս Թորամանյանը: (Վախճ.1934 թ.):