1918թ. հունիսի 7 - Հայաստանի առաջին հանրապետության վարչապետ է դարձել Հովհաննես Քաջազնունին


1918թ. հունիսի 7 - Հայաստանի առաջին հանրապետության վարչապետ է դարձել Հովհաննես Քաջազնունին

  • -- ::   |   |  


1918թ. հունիսի 7 - Հայաստանի

առաջին հանրապետության վարչապետ է դարձել Հովհաննես Քաջազնունին: