1851թ. - Գրիգոր Օտյանը Սկյուտարում հիմնել է «Բաժանորդական» ընկերություն

1851թ. - Գրիգոր Օտյանը Սկյուտարում հիմնել է «Բաժանորդական» ընկերություն

  • -- ::   |   |