Հիմնվել է մշակութային «Համազգյաց ընկերությունը»

Հիմնվել է մշակութային «Համազգյաց ընկերությունը»

  • -- ::   |   |  

1846 թվականի ապրիլի 1-ին Կ.Պոլսում Պետրոս

Մինասյանի (նախագահ) եւ Մկրտիչ Պեշիկթաշլյանի (քարտուղար) նախաձեռնությամբ հիմնվել է մշակութային «Համազգյաց ընկերությունը»: