1920 թ. հունվարի 19-ին Հայաստանի Հանրապետությունը Փարիզի վեհաժողովում փաստական ճանաչում է ստացել


19-01-1920   | Ֆրանսիա  |  Իրադարձություններ

1920 թ. հունվարի 19-ին Անտանտի Գերագույն խորհրդի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունը փաստական (դե-ֆակտո) ճանաչում է ստացել Փարիզի վեհաժողովում: Լուրեր Հայաստանից եւ Սփյուռքից