ՀԵՀ-ը հայտարարում է կրթաթոշակի հատկացման ծրագրերի մասին. ընդունվում են հայտեր


ՀԵՀ-ը հայտարարում է կրթաթոշակի հատկացման ծրագրերի մասին. ընդունվում են հայտեր

  • 21-01-2016 17:13:12   | Հայաստան  |  Բարեգործություն

Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը (ՀԵՀ) հայտարարում է կրթաթոշակների հատկացման մրցույթ։ Մրցույթին կարող են մասնակցել պետական, ոչ պետական բուհերի առկա ուսուցման բակալավրիատի առաջին կուրսի` անվճար համակարգում չընդգրկված ուսանողները։
 
Հայտատու ուսանողը պետք է բավարարի նշված պահանջներից առնվազն մեկին՝
սոցիալապես անապահով (ընտանիքի անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող) ընտանիքների անդամ, 
միակողմանի ծնողազուրկ ուսանող, 
երրորդ խմբի հաշմանդամ ուսանող, 
հեռավոր լեռնային և սահմանամերձ գյուղերի ուսանող, 
տվյալ ուսումնական տարվա կիսամյակի քննությունների և ստուգարքների արդյունքներով առավել բարձր գնահատականներ ունեցող ուսանող, 
հասարակական ակտիվություն ցուցաբերող ուսանող, 
պատշաճ վարքագիծ դրսևորող ուսանող:
 
Այս ծրագրին ոչ մրցութային կարգով կարող են մասնակցել նաև ՀՀ կառավարության որոշմամբ սոցիալական աջակցություն ստացող ՀՀ սահմանամերձ համայնքների պետական, ոչ պետական, միջպետական բուհերի առկա ուսուցման համակարգի բակալավրիատի 1-ին կուրսերում սովորող ուսանողները։
Դիմում-հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը 2016թ. փետրվարի 10-ն է։ Դիմումներն ու անհրաժեշտ փաստաթղթերը (ուսանողի անձնագրի պատճենը, որտեղ առկա է նաև գրանցման վայրի մասին նշում, 3։4 չափի 1 լուսանկար, առաջադիմության թերթիկի պատճենը, որտեղ նշված լինի միջին որակական գնահատականը, տեղեկանք բուհից, ստուգման գրքույկի պատճենը, սահմանամերձ բնակավայրերի ուսանողների դեպքում նաև՝ տեղեկանք բնակավայրից) ընդունվում են Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի գրասենյակում (հասցե՝ Երևան, Տերյան 74), ամեն օր, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից` ժամը 10.00-17.00 (ընդմիջման ժամն է 13.00-14.00-ն): Կրթաթոշակի հատկացման մասին այլ մանրամասների կարելի է ծանոթանալ ՀԵՀ-ի պաշտոնական կայքում (http://heh.am):
 
 
 
 
 
 
 
Նոյյան տապան  -   Բարեգործություն

https://s1.merlive.am/Noian_Tapan/embed.html?autoplay=false&play