Դրամաշրջանառության մեջ է մտել ազգային նոր դրամային միավոր՝ «դրամ»-ը:

  • -- ::   | Armenia  |  

Դրամաշրջանառությանմեջէ մտելազգայիննորդրամայինմիավոր՝«դրամ»-ը:

մտելազգայիննորդրամայինմիավոր՝«դրամ»-ը:
  -