1918թ. օգոստոսի 1- Հայր Աբրահամի (Ավետիք Սահակյանի) նախագահությամբ բացվել է Հայաստանի անդրանիկ խորհրդաժողովը

  • -- ::   |   |  

1918թ. օգոստոսի 1- Հայր Աբրահամի (Ավետիք Սահակյանի) նախագահությամբ բացվել է Հայաստանի անդրանիկ խորհրդաժողովը, որը

հաստատել է նոր կառավարության կազմը` վարչապետ Ալ.Խատիսյանի ղեկավարությամբ: Այն ուներ 46 անդամ: Օրենսդիր այդ մարմնի` Հայաստանի խորհրդի գործունեությունը տեւել է շուրջ ինն ամիս` մինչեւ 1919 թ. ապրիլի վերջերը:
  -