1812թ. օգոստոսի 1 - Կ.Պոլսում հրատարակվել է «Դիտակ Բյուզանդյան» ամսաթերթը

  • -- ::   | Armenia  |  

1812թ. օգոստոսի 1 - Կ.Պոլսում

հրատարակվել է «Դիտակ Բյուզանդյան» ամսաթերթը (մինչեւ 1816 թ. սեպտեմբեր):

  -