In 1951, June 12 RA prime-minister Andranik Margaryam was born


1951թ. հունիսի 12 - Ծնվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանը

  • -- ::   | Armenia  |  


1951թ. հունիսի 12 - Ծնվել

է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանը: (Վախճ. 2007 թ.):

  -