1915թ. մայիսի 22-25-Կ.Պոլսի «Նուրը Օսմանի» կենտրոնում տեղի են ունեցել երիտթուրքերի «Հատուկ կազմակերպության» խառը ժողովները

  • -- ::   |   |  

1915թ. մայիսի 22-25-Կ.Պոլսի «Նուրը Օսմանի» կենտրոնում տեղի են ունեցել երիտթուրքերի «Հատուկ կազմակերպության» խառը ժողովները, որոնց ընթացքում

Թալեաթը ներկայացրել է հայերի տեղահանության ձեւի եւ ընթացքի, հայերի կողմից լքվելիք գույքի տնօրինման, հայերի գյուղերի, տների վերաբնակեցման մասին ընդարձակ ծրագիր: Ժողովը,
ավարտելով իր նիստերը, որոշում է կայացրել ամբողջապես իրագործել հայերի տեղահանության եւ ջարդերի երիտթուրքական ծրագիրը:
  -