Հաստատվել է ՀԽՍՀ զինանշանը

  • -- ::   | Armenia  |  


1920 թ. հուլիսի 23-ին Խորհրդային Հայաստանի Նախարարների խորհուրդը

հաստատել է Հայաստանի հանրապետության զինանշանը, որի հեղինակներն էին ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանը և նկարիչ Հակոբ Կոջոյանը:

  -