Հրապարակվել է Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարության կազմը

  • -- ::   | Armenia  |  


1918 թ. հուլիսի 24-ին Հայոց ազգային խորհուրդը հրապարակել է կառավարության կազմը. վարչապետ` Հովհաննես

Քաջազնունի (1868-1937), ներքին գործերի նախարար` Արամ Մանուկյան (1879-1919), արտգործնախարար` Ալեքսանդր Խատիսյան (1876-1945), ֆինանսների նախարար` Խաչատուր Կարճիկյան (1882-1918), զինվորական նախարար` գեներալ Հովհաննես Հախվերդյան (1873-1937) և արդարադատության նախարար` Գրիգոր Տեր-Պետրոսյան:

  -