1829թ. Դորպատի համալսարանի պրոֆեսոր Ֆրիդրիխ Պարրոտը և Խ.Աբովյանը նվաճել են Մասիսի գագաթը

  • -- ::   | Arménie  |  

1829թ. սեպտեմբերի 27-ին Դորպատի (այժմ Տարտու)

համալսարանի պրոֆեսոր Ֆրիդրիխ Պարրոտը և Խ.Աբովյանը նվաճել են Մասիսի գագաթը: 

  -