Լիովին ձախողվել է հյուսիս-արևելքից ԼՂՀ Մարտունի քաղաքի վրա ձեռնարկված ադրբեջանական զանգվածային հարձակումը


02-10-1992   | Arménie  |  

Լիովինձախողվել էհյուսիս-արևելքիցԼՂՀՄարտունիքաղաքիվրաձեռնարկվածադրբեջանականզանգվածայինհարձակումը:Nouvelles d Armenie et de Diaspora - Noyan Tapan