Մ.Մաշտոցի, Պ.Ադամյանի, Ա.Շիրակացու, Խ.Աբովյանի, Մ.Սարյանի և Կոմիտասի անվան մրցանակներ են սահմանվել :

  • -- ::   | Arménie  |  

Մշակույթիևգիտությանսփյուռքահայառաջադեմգործիչներինշնորհելունպատակով սահմանվել ենՄ.Մաշտոցի,

Պ.Ադամյանի, Ա.Շիրակացու, Խ.Աբովյանի, Մ.ՍարյանիևԿոմիտասիանվանմրցանակներ:

  -