Դրամաշրջանառության մեջ է մտել ազգային նոր դրամային միավոր՝ «դրամ»-ը:


21-10-1993   | Arménie  |  

Դրամաշրջանառությանմեջէ մտելազգայիննորդրամայինմիավոր՝«դրամ»-ը:Nouvelles d Armenie et de Diaspora - Noyan Tapan