Սուլթան Աբդուլ Մեջիդը հրատարակել է Գյուլխանեի «Հաթթը-Շերիֆ» կոչվող հրովարտակը («Թանզիմաթ»): Այն հռչակում էր առանց խտրականության բոլոր հպատակների կյանքի, պատվի և գույքի ապահովություն, հարկերի ու տուրքերի հավասար բաշխում, բոլոր հպատակների հավասարություն օրե


03-11-1839   | Arménie  |  

Սուլթան ԱբդուլՄեջիդը հրատարակել է Գյուլխանեի«Հաթթը-Շերիֆ» կոչվողհրովարտակը(«Թանզիմաթ»): Այն հռչակում էր առանց խտրականության բոլոր հպատակների կյանքի, պատվի և գույքի ապահովություն, հարկերի ու տուրքերի հավասար բաշխում, բոլոր հպատակների հավասարություն օրենքի առաջ, քրիստոնյաներին թույլատրում էր ծառայել Nouvelles d Armenie et de Diaspora - Noyan Tapan