Երևանում բացվել է պետական հանրային գրադարանը (1925 թ-ից՝ Ալ.Մյասնիկյանի անվան, այժմ` Ազգային)


07-11-1922   | Arménie  |  

Երևանումբացվելէպետականհանրայինգրադարանը(1925 թ-ից՝Ալ.Մյասնիկյանիանվան, այժմ` Ազգային)Nouvelles d Armenie et de Diaspora - Noyan Tapan