Դեկտեմբերի 4-ին ծնվել է պատմաբան Միքայել Չամչյանը

  • -- ::   | Arménie  |  

1738 թվականի դեկտեմբերի 4-ին Կ.Պոլսում ծնվել է պատմաբան, լեզվաբան, աստվածաբան եւ մանկավարժ Միքայել Չամչյանը: Նա

սովորել է Վենետիկի Մխիթարյանների ս. Ղազար վանքում` դառնալով այդ միաբանության ամենահմուտ անդամներից մեկը: Գրել է «Քերականութիւն հայկազեան լեզուի», եռահատոր «Հայոց պատմություն» աշխատությունները: Միքայել Չամչյանը վախճանվել է 1823 թվականի նոյեմբերի 18-ին Կ.Պոլսում: 

  -