885թ. օգոստոսի 26 վերականգնվել է Հայոց թագավորությունը

  • -- ::   | Arménie  |  

885թ. օգոստոսի 26-ին  Արշարունիք գավառի Բագարան բերդաքաղաքում

հայոց կաթողիկոս Գեւորգ Բ Գառնեցու օրհնությամբ տեղի է ունեցել Աշոտ Ա Բագրատունու (885-890) թագադրումը:

  -