1812թ. հունիսի 12 - Կ.Պոլսում հիմնադրվել է առաջին հայ գրական-հասարակական կազմակերպությունը

  • -- ::   | Turquie  |  

1812թ. հունիսի 12 - Կ.Պոլսում

հիմնադրվել է առաջին հայ գրական-հասարակական կազմակերպությունը` «Արշարունեաց ընկերութիւն»-ը:

  -