1860թ. մայիսի 24 - Պոլսի հայ ազգային ընդհանուր ժողովը հաստատել է «Ազգային սահմանադրություն»-ը

  • -- ::   |   |  

1860թ. մայիսի 24 - Պոլսի Հայ ազգային ընդհանուր ժողովը

հաստատել է «Ազգային սահմանադրություն»-ը, որը մշակել էին Պոլսի ՈՒսումնական խորհրդի անդամներ Ն.Ռուսինյանը, Գ.Օտյանը, Ա.Վիչենյանը (Սերվիչեն), Ն.Պալյանը եւ ուրիշներ:

  -