1918թ. - Թուրքական բանակը գրավել է Ալեքսանդրապոլը

  • -- ::   |   |  

1918թ. - Թուրքական

բանակը գրավել է Ալեքսանդրապոլը:
  -