1918թ. փետրվարի 28-ին թուրքերը գրավեցին Էրզրումը

  • -- ::   |   |