Տեղի է ունեցել Իշխանաձորի ճակատամարտը

  • -- ::   |   |  

1904 թ. ապրիլի 16-ին Սասունի  ինքնապաշտպանության

ընթացքում հայդուկների և թուրքական կանոնավոր զորքերի միջև տեղի է ունեցել Իշխանաձորի ճակատամարտը:

  -