Ամենայն Հայոց Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսը հայկական հարցին ընթացք տալու խնդրանքով դիմել է Նիկոլայ երկրորդ ցարին

  • -- ::   | Армения  |  

ԱմենայնՀայոցԳևորգ5-րդ կաթողիկոսըհայկական հարցին ընթացք

տալու խնդրանքով դիմել է Նիկոլայերկրորդ ցարին:

  -