Դեկտեմբերի 4-ին ցարական կառավարությունը Գաբրիել Սունդուկյանին Թիֆլիսից աքսորել է Դերբենդ

  • -- ::   | Армения  |  

1853 թվականի դեկտեմբերի 4-ին ցարական

կառավարությունը Գաբրիել Սունդուկյանին Թիֆլիսից աքսորել է Դերբենդ:

 

  -