Նոյեմբերի 28-ին կազմավորվել է Հայկական լեգեոնը

  • -- ::   | Армения  |  

1916 թվականի նոյեմբերի 28-ին Ֆրանսիայի կառավարությունը որոշում է ընդունել կոտորածներից փրկված հայ տարագիրներից կազմավորել Հայկական լեգեոնը, որը կռվելու էր Թուրքիայի դեմ

եւ դառնալու էր ապագա հայկական բանակի կորիզը Կիլիկիայում: Լեգեոնի ընդհանուր թիվը 1918 թ. մայիսին կազմում էր 5662 զինվոր, որից 400-ը սիրիացիներ էին, մնացածը` հայեր: Հայկական լեգեոնը առաջին
անգամ պատերազմական գործողություններին մասնակցել է միայն 1918 թ. սեպտեմբերի 19-ին Պաղեստինի ճակատում: Լեգեոնը կազմալուծվել է 1920 թ. սեպտեմբերի 27-ին:

 

  -