1883 թ. դեկտեմբերի 20-ին լույս է տեսել «Նոր դար» լրագիրը


20-12-1883   | Армения  |  

1883 թ. դեկտեմբերի 20-ին Թիֆլիսում լույս է տեսել «Նոր դար» լրագիրը հասարակական գործիչ, հրապարակախոս, խմբագիր Սպանդար Սպանդարյանի (1849-1922) խմբագրությամբ: Новости Армении и Диаспоры - Ноян Тапан (www.nt.am)