1562թ. մայիսի 20 - Հայոց կաթողիկոս Միքայել Ա Սեբաստացու կողմից հրավիրվել է Սեբաստիայի գաղտնի խորհրդաժողովը


20-05-1562   |   |  

1562թ.մայիսի 20 - Հայոց կաթողիկոս Միքայել Ա Սեբաստացու կողմից հրավիրվել է Սեբաստիայի գաղտնի խորհրդաժողովը, որտեղ բարձրացվել է Հայաստանի ազատագրության հարցը: Խորհրդաժողովը որոշում է ընդունել Հայաստանի ազատագրության հարցի շուրջ բանակցություններ վարելու համար Եվրոպա ուղարկել պատվիրակություն` Աբգար Եվդոկացու (Թոխաթեցու) ղեկավարությամբ:

Новости Армении и Диаспоры - Ноян Тапан (www.nt.am)