1915թ. - Սուլթանի հրամանով ընդունվել է օրենք հայերի տեղահանության մասին


14-05-1915   |   |  

1915թ. - Սուլթանի հրամանով ընդունվել է օրենք տեղահանության մասին, որի կիրառումը դրվել է ռազմական նախարար Էնվերի վրա: Օրենքը զինվորական հրամանատարությանը թույլատրում էր գյուղերի եւ քաղաքների բնակչությանը, անհատապես կամ հավաքականորեն, տեղափոխել եւ բնակեցնել այլ վայրերում: Դրանով օրինականացվել է հայ բնակչության բռնի տեղահանումը իր հայրենիքից եւ աքսորը արաբական անապատներ:

Новости Армении и Диаспоры - Ноян Тапан (www.nt.am)