1920թ. - Հայաստանի ռազմահեղափոխական կոմիտեն Ալեքսանդրապոլում, ինչպես նաեւ ամբողջ Հայաստանում հայտարարել է խորհրդային իշխանություն


10-05-1920   |   |  

1920թ. - Հայաստանի ռազմահեղափոխական կոմիտեն Ալեքսանդրապոլում, ինչպես նաեւ ամբողջ Հայաստանում հայտարարել է խորհրդային իշխանություն:Новости Армении и Диаспоры - Ноян Тапан (www.nt.am)