1769 թ. - Մովսես Սարաֆյանի կազմած Հայաստանի ազատագրության ծրագիրը ներկայացվել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը


08-05-1769   | Россия  |  

1769 թ. - Մովսես Սարաֆյանի կազմած Հայաստանի ազատագրության ծրագիրը ներկայացվել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը: Ծրագրի համաձայն Ռուսաստանի հովանավորության ներքո վերականգնվելու էր հայկական պետականությունը եւ Արցախի մելիքներից մեկը նշանակվելու էր Հայաստանի թագավոր:Новости Армении и Диаспоры - Ноян Тапан (www.nt.am)