1918 թ. - Անդրկովկասը հայտարարվել է անկախ հանրապետություն Անդրկովկասյան սեյմի կողմից:


22-04-1918   |   |  

1918 թ. - Անդրկովկասը հայտարարվել է անկախ հանրապետություն Անդրկովկասյան սեյմի կողմից:

Новости Армении и Диаспоры - Ноян Тапан (www.nt.am)