1992 թ. - Հայաստանի Գերագույն խորհրդի կողմից ընդունվել է օրենք «Հայաստանի հանրապետության պետական զինանշանի մասին»


19-04-1992   |   |  

1992 թ. - Հայաստանի Գերագույն խորհրդի կողմից ընդունվել է
օրենք «Հայաստանի հանրապետության պետական զինանշանի մասին»: Այդ
օրենքով փաստորեն վերականգնվել է Հայաստանի առաջին հանրապետության
զինանշանը, որի հեղինակներն էին ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանը եւ
նկարիչ Հակոբ Կոջոյանը:

Новости Армении и Диаспоры - Ноян Тапан (www.nt.am)