Տեղի է ունեցել Անգեղակոթի գաղտնի ժողովը


09-04-1699   |   |  

1699 թվականի ապրիլի 9-ին տեղի է ունեցել Անգեղակոթի գաղտնի ժողովը Իսրայել Օրու գլխավորությամբ: Ժողովին մասնակցած Սյունիքի եւ Արցախի մելիքների եւ հոգեւորականության որոշ ներկայացուցիչների կողմից քսան օր բուռն քննարկման առարկա է դարձել Արեւելյան Հայաստանը պարսկական տիրապետությունից ազատագրելու հարցը:

 Մելիք Սաֆրազի օժանդակությամբ Իսրայելի Օրուն հաջողվել է Անգեղակոթ ավանում ապրիլին գումարել Սյունիքի 11 մելիքների խորհրդաժողով, որտեղ կազմվել են գրություններ՝ ուղղված Հովհան Վիլհելմին, Հռոմի պապին, ավստրիական կայսրին, Տոսկանայի դքսին և ռուսաց ցար Պետրոս Մեծին՝ Հայաստանի ազատագրության գործին սատարելու խնդրանքով։ Անգեղակոթի ժողովը Իսրայելի Օրուն է տրամադրել նաև մաքուր, կնքված թղթեր՝ ըստ անհրաժեշտության դիմումներ կատարելու։ Իսրայելի Օրու հետ Եվրոպա է ուղարկվել Մինաս վարդապետ Տիգրանյանցը՝ որպես մելիքների ներկայացուցիչ և Իսրայելի Օրու օգնական։Новости Армении и Диаспоры - Ноян Тапан (www.nt.am)