1780 թ. հունվարի 20-ին հիմնադրվել է Նոր Նախիջեւանի հայկական գաղթօջախը


20-01-1780   | Россия  |  

1780 թվականի հունվարի 20-ին հիմնադրվել է Նոր Նախիջեւանի հայկական գաղթօջախը: Новости Армении и Диаспоры - Ноян Тапан (www.nt.am)