1920 թ. հունվարի 19-ին Հայաստանի Հանրապետությունը Փարիզի վեհաժողովում փաստական ճանաչում է ստացել


19-01-1920   | Франция  |  

1920 թ. հունվարի 19-ին Անտանտի Գերագույն խորհրդի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունը փաստական (դե-ֆակտո) ճանաչում է ստացել Փարիզի վեհաժողովում: Новости Армении и Диаспоры - Ноян Тапан (www.nt.am)