Ռուսական զորքերը գրավել են Մուշն ու Սասունը

  • -- ::   | Армения  |  

1916 թ. ապրիլի 18-ին Ռուսական զորքերը

(նրանց հետ նաև Անդրանիկը) գրավել են Մուշն ու Սասունը:

  -