Ծնվել է «Մասիս» շաբաթաթերթի հիմնադիր Կարապետ Ութուջյանը: (Վախճ. 1904 թ.):

  • -- ::   | Հայաստան  |  

Ծնվել է «Մասիս» շաբաթաթերթի

հիմնադիր Կարապետ Ութուջյանը: (Վախճ. 1904 թ.): 

  -