1920 թ․ նոյեմբերի 30-ին Ադրբեջանի հեղկոմի որոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղը, Զանգեզուրը եւ Նախիջեւանը Հայաստանի անբաժանելի մասն են

  • -- ::   |   |  

1920 թվականի նոյեմբերի 30-ին Ադրբեջանի հեղկոմը որոշում

է ընդունել այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղը, Զանգեզուրը եւ Նախիջեւանը Հայաստանի անբաժանելի մասն են: 

  -