1858թ. սեպտեմբերի 15 - ծնվել է հայագետ, մշակութային գործիչ Գրիգոր Խալաթյանը

  • -- ::   | Հայաստան  |  


1858թ. սեպտեմբերի 15 - ծնվել է

հայագետ, մշակութային գործիչ Գրիգոր Խալաթյանը:

 

Գրիգոր Աբրահամ ի Խալաթյանր ծնվել Է 1858 թ. սեպտեմբերի 15-ին  Ալեքսանդրապոլում, ուր ղրանից ոչ շատ առաջ Ալաշկերտի քրդերի հալածանքներից խույս տալով, բնակություն Էր հաստատել նրանց ընտանիքը։ Սկըզբ֊նական կրթությունը ստանալով ծննդավայրի
հոգևոր դպրոցում, 1868 թ• նա ընդունվում Է Լազարյան ճեմարանը, ուր արժանանում Է պր ոֆ. Մ. Էմինի համակրանքին և հովանավորությանը։ Տակավին երիտասարդական տարիներին Գրիգորը գրեթե ավարտում է մեր դասական պատմիչների, հայ և օտար լավագույն հեղինակների ընթերցանությո ւնր և փորձեր է անում գրելու պիեսներ, բանաստեղծություններ, հատվածներ թարգմանում Գյոթեից, Հայնեից, Պուշկինից, իսկ Շեքսպիրը դառնում է նրա պաշտամունքը: Խալաթյանի տարերքը, 
սակայն հայագիտությունն էր:
 
1877 թ. ավարտելով ճեմ արանը, Խալաթ յան 3 տարի  սովորում Է Մոսկվայի համալսարանի բժշկական ճյուղում Էմինի հորդորով ու Խորհրդով 1880 թ. հրաժարվում է բժիշկ դաոնաք ու մտադրությունից և փոխադրվում պատմաբանասիրական ֆակուլտետ:
 
 

(Վախճ. 1912 թ.):

  -