Ծնվել է եգիպտահայ հասարակական-քաղաքական գործիչ Պողոս Նուբարը

  • -- ::   |   |  

1851թ. օգոստոսի 2 - Կ.Պոլսում ծնվել

է եգիպտահայ հասարակական-քաղաքական գործիչ Պողոս Նուբարը (Պողոս փաշա Նուբարյան): (Վախճ. 1930 թ.):

  -