1919թ. օգոստոսի 1 - Երեւանում բացվել է Հայաստանի խորհրդարանը, որը հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նոր կազմը` Ալեքսանդր Խատիսյանի գլխավորությամբ

  • -- ::   |   |  

1919թ. օգոստոսի 1 - Երեւանում բացվել է

Հայաստանի խորհրդարանը, որը հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նոր կազմը` Ալեքսանդր Խատիսյանի գլխավորությամբ: Որոշ փոփոխություններով հանդերձ` կառավարության այդ կազմը գործել է մինչեւ բոլշեւիկների 1920 թ. մայիսյան ապստամբությունը:
  -