1962թ. հունիսի 25 - Երեւանում հիմնադրվել է Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեն

  • -- ::   |   |  

1962թ. հունիսի 25 - Երեւանում հիմնադրվել է Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի

կոմիտեն, որի հիմնական խնդիրն էր աշխարհասփյուռ հայության հետ հայրենասիրական ու մշակութային կապերի ամրապնդումն ու ընդլայնումը: Կոմիտեն դադարել է գործել 1998 թ.:
  -