Լուրեր Հայաստանից եւ Սփիւռքից, News from Armenia and Diaspora, Новости Армении и Диаспоры - Նոյեան Տապան
Հայկական Սփիւռք 100 տարի յետոյ
  • Յօդուածներ
  • 2022-01-27 17:05:28

Հայկական Սփիւռքը այսօր ժամանակակից երեւոյթ է, որ ունի 100 տարուայ վաղեմութիւն: Արտագաղթի առաջին ալիքը կը սկսի  1915 թուականի Հայոց ցեղասպանութիւնը, իսկ երկրորդ ալիքը կը յաջորդէ 1991 թուականի Խորհրդային Միութեան