Ընտրել տարին

Արեւմտեան Հայաստանի հայերու եւ Արեւմտյան Հայաստանի իրաւունքներու պաշտպանութեան իրաւական-քաղաքական միասնական փաթեթ
հտդ 941(479.25):32.001
ԳՄԴ 63.3(2հ)+66.01
ISBN 978-9939-9105-6-7
(c) ՆՏ Հոլդինգ, 2019
Նոյեան Տապան
 
Հրատարակւում է՝
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Կառավարութեան եւ
Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) համատեղ որոշմամբ:
 
(5-րդ լրամշակուած հրատարակութիւն)
 
Արեւմտեան Հայաստանի հայերու եւ Արեւմտեան Հայաստանի իրաւունքներու պաշտպանութեան իրաւական-քաղաքական միասնական փաթեթ. Երեւան, ՆՏ Հոլդինգ, 11 օգոստոսի, 2019 թ.:
 
Ժողովածուն կը ներկայացնէ Հայկական Հարցի վերջնական կարգաւորման, Արեւմտեան Հայաստանի հայերու իրաւունքներու պաշտպանութեան, ինչպէս նաեւ Հայաստանի նկատմամբ հայութեան իրաւունքներու պաշտպանութեան իրաւական-քաղաքական փաթեթի առանցքային-հիմնական բաժինը, անոր մաս կազմող հռչակագրերն ու հրամանագրերը, որոշումներն ու յայտարարութիւնները:
 
5-րդ լրամշակուած հրատարակութիւնը կը պարունակէ նոր կարեւոր փաստաթուղթեր, որոնք զետեղուած են ժողովածուի բոլոր գլուխներուն մէջ:
 
Ստորեւ կը ներկայացնենք Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան (Հայաստան) պաշտօնական կայքէջերը, ուր կ’րնաք գտնել վերոյիշյալ նիւթերը, այդ թւում՝ ժողովածուի հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, թուրքերեն լեզուներով օրինակները  «Իրաւական փաթեթ» բաժնին մէջ.www.western-armenia.info, www.parliament-wa.info, www.gov-wa.info, www.government-western-armenia.info, www.citizenship-westernarmenia.info, www.elections-western-armenia.info, www.hamshenian.info:
 
Կառավարութեան եւ խորհրդարանի էլ. հասցէներն են. [email protected], [email protected], [email protected]:
Ժողովածուն այլ լեզուներով հրատարակելու պարագային բնագիր կը համարուիհայերենը:
 
Շնորհակալութիւն կը յայտնենք Հայրենակցական Միութիւններու Խորհուրդի «Բնօրրան» հանդէսի ղեկավար - խմբագիր Ժոզեֆ Ավետիսեանին, ում նախաձեռնութեամբ, ելնելով ժամանակի հրամայականէն, շարք մը կարեւոր նիւթեր 2013 թ. հրապարակուեցան հանդէսին մէջ (թիւ 1-6 (21-26), էջ 208-235):